اینجانب...مهرآ...اعتراف میکنم که ازین نظام آموزشی متنفرم...شما هم باشید...باشید و نذارید بچه های مظلومتون اینجا تباه بشن...جایی که "علایقت توی زندگی" خودشون باعث تلف شدنِ زندگیت میشن...من دوباره میجنگم برای علاقه ام....اینبار با قدرت ده برابر...و فقط لعنت به این نظام آموزشی که یه عمر به جای راه و روش زندگی کردن، بی فاید ترین هارو یادمون داد....