هدف... خودِ هوا برای نفس کشیدنه... تو این دَه ماه دلم واسه شما، واسه اینجا، خیلی تنگ میشه... ولی هوا مهم تره، نه؟؟!:) امیدوارم وقتی برمیگردم، شما نرفته باشین؛) همه فصلاتون پاییز3>